Støtt opp om oppussingen!

tn_20180626_194801 (2)Som mange har lagt merke til er det nå kommet opp stillas på prestegården i Nygårdsgaten 3. Oppussingsarbeidet er i gang og skal fortsette i hele sommer og ut på høsten.

Dette er arbeid som utføres av en entrepenør, men menigheten oppfordres sterkt til å bidra økonomisk.

Dette kan gjøres på flere måter:

  • Gi penger i kollekten. Det vil også bli tatt opp ekstra kollekt etter messen andre søndag i måneden spesielt med tanke på dette prosjektet.
  • Bruke betalingsterminalen som ligger bak i kirken, er du usikker på hvordan den brukes så spør kirkevakten.
  • Bruke Vipps, menighetens nummer er 111576
  • Overføre penger til menighetens konto nr 3624.07.60031
  • Overfører du penger til kontonummer 3000 15 11110 (som tilhører OKB) vil beløpet bli innrapportert til skattemyndighetene og du vil få fradrag på skatten. Det er da veldig viktig at du merker innbetalingen med “St. Paul menighet” og ditt personnummer (slik at OKB ser hvem som skal ha pengene og hvem som skal ha skattefradraget). For likningsåret 2018 er det mulig å få skattefradrag for 40 000,- Skattefradraget gjør slik at om du gir f.eks 1000,- vil skatten bli redusert med 230,- Minstebeløp for å kunne få fradrag er 500,-

Litt mer om prosjektet sakset fra det Dom Alois skrev i påskenummeret av menighetsbladet:

Vi må renovere prestegården i Nygårdsgt. 3. Det var noen åpenbare skader som fikk oss til å sette i gang. 1) Trerammene til vinduene i presteleilighetene i 4. etg. er til dels så råtne at man kan stikke fingrene ut gjennom vindusrammene. Dette skyldes 2) at beslagene over vinduene er lagt feil, slik at vannet renner inn i veggene og fører til råte i treverket. Det kommer mye vann på et tak i Bergen. Derfor må vinduer og beslag skiftes, samt råttent treverk. 3) Nyttårsstormen for noen år siden rev av blikkbeslagene på nordveggen slik at den er ubeskyttet mot været og suger vann. 4) under besiktigelse av bygget fant man andre skader/mangler ved taket, manglende eller skadede taksten, improviserte bly-beslag som ikke er tette. Man fant en god del fuktighet i murveggene, særlig på nordveggen. Det må avhjelpes ved å tette lekkasjer og fornye beslagene som er borte. Men 5) Man fant at malingen på veggene, både ute og inne, er av feil slag, slik at den ikke puster og derfor ikke slipper ut fuktighet. Derfor må fasaden pusses opp og malingen skiftes ut.

Når vi først setter opp stillas rundt hele prestegården, så vil vi også ta kirken med. Da kan man gå over og reparere kirkefasaden. Når det regner, kan vi se at fasaden trekker vann flere steder, bl.a. på tårnet. Det er viktig å reparere murpussen og gjøre den tett slik at vi unngår vannskader.

Alt dette koster penger.

I samarbeid med eiendomsavdelingen i OKB har vi laget en finansieringsplan:
Menigheten stiller med egenkapital:                                               2.000.000

Bonifatiuswerk i Tyskland har bevilget:                                           2.800.000

OKB gir oss et tilskudd:                                                                   2.000.000

Menigheten må ta opp lån for å dekke resten:                                3.200.000

Til sammen koster prosjektet:                                                         10.000.000

Men så er det slik at tilskuddene, både fra Bonifatiuswerk og OKB først utbetales etter at arbeidene er ferdigstillet. Da må menigheten ta opp et lån på 8 millioner for å betale regningene.

Et tilleggsprosjekt kommer også til oss. Fordi vi har flere prester enn vi har boliger til, må vi leie to leiligheter. Det koster oss nesten 300.000 kr. I året i husleie. Vi tenker på å kjøpe 2 leiligheter og finansiere det hovedsakelig med lån. Man kan betjene et ganske stort lån med de pengene som vi i dag bruker til husleie. Vi kan her på etterskudd søke støtte fra Bonifatiuswerk.

Begge disse prosjektene vil koste oss mange penger, men de er nødvendige. Vi kan ikke la bygningsmassen forfalle. Prestene må ha et sted å bo. Vi får mye støtte utenfra, men mer enn halvparten faller på menigheten og vil måtte dekkes over driftsbudsjettet og det kan selvfølgelig gå ut over andre viktige oppgaver, som vil få mindre penger.

Det er nå lenge siden sist jeg gikk ut og ba menigheten om penger. Det var da vi malte kirken innvendig, og det var et lite prosjekt i sammenligning, 600.000 eller litt mer og så var det orgelaksjonen, som gav oss et fantastisk orgel til glede for alle. Før det, var det den store oppussingen i 2003, som lot oss sitte igjen med en gjeld på noen millioner. Nå kommer vi igjen til å opparbeide oss stor gjeld for å få gjennomført oppussingen.

Derfor ber jeg menigheten om hjelp. Vi vil utover våren sette i gang innsamlinger, både som ekstra-kollekt i kirken, men det er også mulig å gi sin støtte gjennom Vipps og betalingsterminal i kirken. Også menighetsrådet vil også se på hva vi kan gjøre.

Kirken er vårt felles ansvar. Derfor ber jeg dere alle om å støtte opp om disse prosjektene.

Gud velsigne dere alle,

Deres sogneprest, Alois