950-årsjubileum feires på Selja 8.juli

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Søndag 8.juli makeres 950-årsjubileum på Selja. Hennes Majestet Drønning Sonja deltar sammen med tre biskoper – to ra den norske kirke og vår katolske biskop. Bernt Eidsvig.

Vestnorsk bispedømmet ble grunnlagt på Selja rundt 1068 av kong Olav Kyrre (ca.1050 – 1093)

Les mer på katolsk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren