KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. AUGUST 2018

kirkebilde

– Relikviene av den hellige Thérèse av Lisieux og hennes foreldre besøker St. Paul menighet 9. og 10. oktober. I ni uker vil vi nå intensivere våre forberedelser. Fra og med neste søndag, den 12. august, vil vi, etter hver hellige messe, be novenen til den hellige Thérèse. Bønnen er trykt på flere språk og ligger bak i kirken.

–  Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29.oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.