KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. AUGUST 2018

tn_IMG_2813 (2)

– Relikviene av den hellige Therese av Lisieux og hennes foreldre besøker St. Paul menighet 9. og 10. oktober. I ni uker vil vi nå intensivere våre forberedelser. Fra og med denne søndagen, den 12. august, vil vi etter hver hellige messe be novenen til den hellige Thérèse. Bønnen er trykt på flere språk og ligger bak i kirken.

 

–  Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

 

– Det er nå tid for å melde på barn i alle aldre til høstens katekese. Vi ønsker også flere nye kateketer – både ungdom og voksne. Det vil bli holdt kurs i Den gode hyrde katekese for kateketer og andre interesserte 17.-24. september på ettermiddagstid. Vi vil også starte egen ledertrening for ungdom fra 15 år og oppover. Mer informasjon i brosjyrene som er lagt ut i kirken og på menighetens nettside.

 

-Det blir orgelkonserter i St. Paul kirke lørdag 18. og 25. august kl.11. Dette er en del av en konsertserie i Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken og St. Paul kirke. Se plakat på oppslagstavlen for mer informasjon.

 

————————————————————-

(I høymessen)- Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.