KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. AUGUST 2018

Kosciol

–Den katolske studentforeningen Fides starter opp denne søndagen kl. 19 etter den engelske messen. Det er for unge voksne mellom 18 -35 år og de vil møtes utenfor kirken til samme tid hver søndag. Isabel Maria Velasco er kontaktperson for gruppen.

 

-Moder Teresa søstrene inviterer til en minnekveld tirsdag 4. september i anledning dagen for den hellige Moder Teresa. Det blir adorasjon kl. 18 og etter messen blir det program på skolen. Se oppslag.

 

-Pastoralavadelingen i Oslo katolske bispedømme inviterer til en livsverndag om familien lørdag 15. september i Oslo. Se plakat på oppslagstavlen.

 

– Relikviene av den hellige Therese av Lisieux og hennes foreldre besøker St. Paul menighet 9. og 10. oktober. I ni uker vil vi nå intensivere våre forberedelser og etter hver hellige messe be novenen til den hellige Therese. Bønnen er trykt på flere språk og ligger bak i kirken.

 

–  Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

 

– Det er nå tid for å melde på barn i alle aldre til høstens katekese. Vi ønsker også flere nye kateketer – både ungdom og voksne. Det vil bli holdt kurs i Den gode hyrde katekese for kateketer og andre interesserte 17.-24. september på ettermiddagstid. Vi vil også starte egen ledertrening for ungdom fra 15 år og oppover. Mer informasjon i brosjyrene som er lagt ut i kirken og på menighetens nettside.

————————————————————-

(I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.