Den vanskelige venerasjonen

IMG_1358

I forbindelse med relikvievalfarten publiserer katolsk.no flere artikler som forklarer og belyser den katolske relikvietradisjonen.

I dag  p.Anders Piltz professor emeritus i latin ved Lunds universitet  om “Den vanskelige venerasjonen”:

“Dette trosuttrykket krever en forklaring, spesielt i de nordiske land, som i århundrer har vært preget av luthersk kristendom og dens nedarvede skepsis mot den folkelige fromhetens lengsel etter det konkrete, etter å kunne se og berøre. Relikvievenerasjon innebærer nemlig en fare for at troen også forflytter seg fra det indre, til det ytre – til overtro og sensasjonslyst. Venerasjon eller aktelse for relikvier kan i seg selv oppfattes som bisart eller makabert, men er dypt forankret i kristendommens historie, ja, i menneskehetens åndelige utvikling overhodet. Noe som lett kan bekreftes av de fleste: Vi tar vare på ting, slik som for eksempel hårlokker, for å minne oss om våre elskede eller steder som har betydd mye for oss. Også de som finner relikvier fremmedartet eller endog motbydelig, tar kanskje med seg en sten eller en blomst fra Det hellige land, som en påminnelse om de plasser der Jesus har vandret. Slike minnegjenstander hjelper oss å huske det som er viktig og umistelig for oss. ” les mer på katolsk.no