KUNNGJØRINGER SØNDAG 1.FEBRUAR 2015

– Studentruppen Fides møtes hver søndag kl. 19. Denne søndagen (8. feb.) skal vi ha Bibelgruppe og litt snacks. Alle studenter og unge voksne er velkomne! Vi møtes utenfor kirken etter messen på engelsk.

– Menighetsfestens forskjellige aktiviteter innbrakte til sammen kr. 24.419,-. I tillegg kom kollekten på kr. 22.008,50. Hjertelig takk til alle som har vært med å arrangere festen, de som bakte kaker og laget mat, sto for salget, de som satte ut stoler og scene og de som ryddet dem på plass igjen, de som organiserte det hele og de som opptrådte med sang, dans og spill og til alle der som deltok på festen og sørget for god stemning.

– Evangelieforklaring for barn under høymessene på søndag trenger flere hjelpere. Nå er de bare tre som gjør det og det kan bli litt mye på den enkelte. Er det noen som kunne ha lyst å være med på evangelieforklaring, så kan de ta kontakt med Sunniva Kristianssen. Det vil bli gitt opplæring for dem som ønsker det.

– Mandag den 2. februar er festen for Herrens fremstilling i Templet, også kalt Kyndelsmesse, eller Maria lysmesse. Denne dagen er ”Ordensdag” i vårt bispedømme, dvs. at vi ber spesielt for ordens- og prestekall. Det blir utstilling av Sakramentet i kirken og tilbedelse dagen fra kl 16.00 til 18.30. I messen velsignes lysene som skal brukes i kirken gjennom året og vi holder lysprosesjon. Etter messen er det mulig å motta Blasiusvelsignelsen.
——————————————————————–
(I høymessen)
Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.