KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. SEPTEMBER 2018

Kosciol

-Vi gratulerer – Pater Wilhelm Hertmann OFM – tidligere sogneprest i St. Paul menighet som blir 100 år den 10. oktober.

-Relikviene av den hellige Therese av Lisieux og hennes foreldre besøker St. Paul menighet 9. og 10. oktober. I ukene fremover vil vi nå intensivere våre forberedelser og etter hver hellige messe be novenen til den hellige Therese. Bønnen er trykt på flere språk og ligger bak i kirken. De som deltar i gudstjenestene kan oppnå fullstendig avlat, på de vanlige vilkår, som er: skriftemål, kommunion i valfartsmessen og avlatsbønn.

– Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

– Menigheten arrangerer høstleir på Fredtun leirsted på Karmøy for 4-9 klasse, 6-10 okt. Se menighetens nettside for mer informasjon.

-I dag er det Caritassøndag og kollekten vil gå uavkortet til Caritas.

——————————————————————–

(I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.