KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. OKTOBER 2018

Kosciol

– P. Wilhelm Hertman OFM, som ville ha fylt 100 år den 10. oktober, døde stille i sitt kloster i Nijmegen fredag den 5.10.2018. Han blir begravet den 10.10. ved ordenens kloster i Alverna i Nederland. P. Hertman var sogneprest i St. Paul Menighet fra 1979 til 1986 og virket før det i mange år ved Fransiskus-sentret og som rektor på Marias Minde. Vi oppfordrer de troende til å be for ham.

Biskopen vil komme til Bergen for å feire rekviem-messe for P. Hertman. Den vil finne sted på          Marias Minde, onsdag den 10.10. kl. 18.00.

-Vi minner om at relikviene av St Therese og hennes foreldre ankommer tirsdag 9. oktober. Det blir velkomstseremoni kl. 17.00 og høytidelig vesper før høymesse på norsk kl. 19.00. Det er noen endringer i forhold til det programmet som har vært annonsert tidligere. For endelig program se oppslagstavler og menighetens nettside. Ta gjerne med en rose til roseandakten etter messen på tirsdagen. De som deltar i gudstjenestene kan oppnå fullstendig avlat, på de vanlige vilkår, som er: skriftemål, kommunion i valfartsmessen og avlatsbønn.

-Tirsdag 16. oktober blir det festmesse for Olav den helliges dåp kl.19. Etter messen blir det formell stiftelse av Olavsgildet på skolens personalrom. Se info og plattform for Olavsgildet på bergen.katolsk.no og vår nettside.

-Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

——————————————————————–

(I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.