Ledertreningshelg for ungdom og studenter

vossST PAUL MENIGHET INVITERER UNGDOM OG STUDENTER TIL LEDERTRENINGSHELG 9-11 NOVEMBER PÅ VOSS

TEMA: KIRKEN

Denne ledertreningshelgen er den første av i alt 4 som St Paul vil arrangere, èn helg med hvert sitt tema pr semester. Når dere har deltatt på alle kursene, vil
dere få et ledertreningsbevis. Målgruppen er ungdom etter konfirmasjonsalder og studenter. Dere vil gjennom disse kursene lære mer
om den katolske tro til egen vekst og utdypning og som grunnlag for å lede andre – barn, ungdom og studenter –  i Kirken.
På ledertreningshelgen vil vi i tillegg til opplæring, ha god tid til å bli kjent med hverandre gjennom sosialt fellesskap med måltider,
tur og aktiviteter. Alt skjer i rammen av et åndelig fellesskap med felles bønn og messer lørdag og søndag.

Vi reiser i fellesskap til Voss i privatbiler og/eller med tog fredag ettermiddag og drar fra Voss tidlig ettermiddag søndag.
Nærmere beskjed om klokkeslett og detaljert program sendes til de som melder seg på. Egenbetaling for helgen: 200 kr, som
betales kontant ved oppmøte. Resten av utgiftene til reise, mat og opphold dekkes av menigheten.

Hovedansvarlige for ledertreningen er katekeseleder Reidun Jofrid Kleppestrand og p. Erik. Påmelding til reidun.jofrid.kleppestrand@katolsk.no