St. Paul menighetskalender 2019

I stronaSt. Paul kalender for 2019!

“Denne kalenderen er laget av bilder fra St. Paul menighets arkiv og med opplysninger om fester og høytider i kirkeåret, slik at dere, kjære troende, kan ha en stadig påminnelse om Kirkens liv i deres hjem, og når dere kjøper kalenderen støttes oppussingen av prestegården” skriver sognepresten.

Kalenderen er en ypperlig julegave til familie og venner i Norge og i utlandet!

Kalenderen skal selges fra søndag 18. november  på menighetskontoret, under kirkekaffen i Krypten, etter konserter og andre arrangementer.  Også etter søndagsmessen  på Marias Minde .