KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. NOVEMBER 2018

kirkebilde

Det blir ingen katolsk forum på tirsdag 20. november som annonsert i menighetsbladet, men dette foredraget blir satt opp senere.

-Det blir orgelkonsert på tirsdag 20. november kl. 20 med Colin Andrews, en anerkjent Messiaen tolker fra England, som vil spille stykker av Messiaen, Franck og Bach.

-Det blir messe i kirken og påfølgende jubileumsfest i krypten for de vietnamesiske martyrene på lørdag 24. november kl. 1.

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2019 med informasjon om høytider og fester gjennom kirkeåret på norsk, engelsk og polsk. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården. Se reklameplakaten på oppslagstavla. Vi håper at alle familier i vår menighet skaffer seg denne kalenderen!

 

————————————————————-

(I høymessen)- Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen. Det blir mulighet til å kjøpe strikkevarer fra Caritas.