KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. NOVEMBER 2018

Kosciol

– Årets adventsaksjon starter lørdag 1. desember og fortsetter frem til jul. Det vil stå ministranter ved utgangen etter søndagsmesser i advent og samle inn penger. I tillegg vil det være salg av gløgg etter høymessen i advent. Inntekten går til styrking av jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.

 

-Lørdag 1.desember kl 15.00 vil cellisten Sebastian Dörfler spille alle 6 cellosuitene av J.S.Bach. En sjelden og enestående anledning til å oppleve noe av Bachs fineste musikk.

 

-Det blir Händels Messias “Sing along” med St. Paulkoret lørdag 8. desember kl.15.

 

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2019 med informasjon om høytider og fester gjennom kirkeåret på norsk, engelsk og polsk. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården. Se reklameplakaten på oppslagstavla.

-Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen. Det kan også gjøres via sms. Registrering er gratis.

——————————————————————–

Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten.