Adventsaksjon 2018

adventsaksjon0 Årets adventsaksjon, organisert i samarbeid mellom NUK og Caritas, starter lørdag 1. desember og fortsetter frem til jul.

På lørdag 1. desember skal  ungdommer gå med bøsser i Bergen sentrum. Etter søndagsmesser i advent ministranter står ved utgangen og samle inn penger. I tillegg vil det være salg av gløgg etter høymessen i advent. Inntekten går til styrking av jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo. LEs mer Adventaksjonen og prosjekter i Uganda og Kongo  her