KUNNGJØRINGER SØNDAG 2. DESEMBER 2018

tn_IMG_2813 (2)advent_lys

Under årets adventsaksjon vil det stå ministranter ved utgangen etter søndagsmessene og samle inn penger. I tillegg vil det være salg av gløgg etter høymessene i advent. Inntekten går til styrking av jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.

 

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2019. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården. 

 

-Det blir «Sing along konsert» av Händels Messias del 1 med St. Paulkoret og solister på lørdag 8. desember kl.15. Lørdag 15. desember kl. 15 blir det julekonsert med St. Paulkoret og andre kor i menigheten.

 

– «Advent på Fløien» begynner igjen i dag, 2. desember, kl. 13.15, på utsiktsplattformen på Fløien med tenning av det første lys. Kommende søndag, den 9. desember skal St. Paul Menighet delta og Dom Alois skal tale. Man kan få billetter til Fløibanen hos sognepresten etter høymessen eller ved Fløibanen.

 

-Menigheten arrangerer leir for ungdom på Kvamsskogen i vinterferien. Se brosjyre ved utgangen.

 

– Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen. Det kan også gjøres via sms. Registrering er gratis.

——————————————————————–

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i Krypten. Alle er hjertelig velkommen.