Årets Adventsaksjon i St. Paul har begynt

DSC_0881Lørdag 1. desember ble ikke en helt vanlig katekesedag for årets konfirmanter. Istedenfor vanlig undervisning fikk de først besøk av Sunniva Fongen fra Karitativt Utvalg i NUK. Hun presenterte årets Adventsaksjon – jenters rettigheter i Uganda og den Demokratiske Republikken Kongo. Fortalte om Caritas, en liten organisasjon i Norge, men en av de største hjelpeorganisasjoner i verden, og kirkens sosial-lære som setter nettopp Caritas – barmhjertighet, godhet og kjærlighet – i fokus. Sunniva, som er til daglig en Vg3 elev, kom til Bergen fra Spydeberg midt i mellom diverse juletentamener. Hun fant tid til å inspirere andre til Adventsaksjonen. Hun sier at bare å gi penger i en bøsse er ikke nok, det er så anonymt, mens å gå med bøssen selv krever større engasjement og større kunnskap om mennesker du ønsker å hjelpe. Du må si «din neste» i dem. Vi setter pris på Sunnivas tilstedeværelse i Bergen på den første aksjonsdagen!

Etter messen kl 12.00 samlet konfirmantene seg i skolens inngangsparti. Her var det tid til et halvt rundstykke og så ble de registrert to og to – ingen skulle gå med bøsse alene. De fikk Adventsaksjonens identitetskort, de tok med seg brosjyrer og visittkort med Vipps nummer – det er viktig siden mange foretrekker å bruke vipps i stedet for å gå med kontanter.

Her i St. Paul er det Karthiha Edward som står for organiseringen av Adventsaksjonen. Etter fjorårets positive erfaringer er hun klar til årets innsats, selv om hun er student og har eksamen neste uke. Med en god tidsplan finner hun tid til dette. «Jeg bruker min tid på Adventsaksjonen både for meg selv og for Kirken» sier Karthiha. «For meg selv, fordi når du gir til andre, når du bryr deg, så får du selv mye tilbake. Jeg støtter min kirke og dens karitative arbeid. Jeg fikk mye fra Kirken – alle de NUKs leirene jeg deltok i, det varme fellesskapet med andre unge katolikker – det formet meg og er viktig for meg og derfor ønsker jeg å vise til de yngre enn meg at det er viktig» sier Karthiha.

på aksjonsdagen fikk hun også hjelp fra Divina Edward som gjorde det meste praktiske, og i tillegg varmet boller og lager kakao til adventsaksjonistene, da de kom tilbake med bøssene. Heldigvis var været er ikke noe å klage på.

Og ungdommene må være fornøyd med resultatet – i løpet av mindre enn to timer klarte de å samle 4996 kr og samtidig spre budskapet om jentenes rettigheter. Vi takker konfirmantene for innsatsen og ønsker Adventsaksjonen og dens leder i St. Paul lykke til videre.

De skal fortsette frem til jul – med innsamling hver søndag.

VIPPS #13424  (Norges Unge Katolikker)

 

 

DSC_0871

På vei med bøsse

DSC_0875

Alt må registreres…

DSC_0876

Godt med kakao i kantinen