KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. DESEMBER 2018

Kosciolimages6KQ0QSJO

Under årets adventsaksjon vil det stå ministranter ved utgangen etter søndagsmessene og samle inn penger. I tillegg vil det være salg av gløgg etter høymessene i advent. Inntekten går til styrking av jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.

 

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2019. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården.

 

– Nå i adventstiden forbereder vi oss til å minnes Guds sønns fødsel, og på forventningen om Hans annet komme. Julen som nærmer seg er en tid for å vise glede, gavmildhet og omtanke for hverandre. I år ber vi spesielt om at du også husker på Kirken i julen. Ta med Kirken i bønnene dine, og om du har anledning setter menigheten stor pris på en gave. Menigheten har i år hatt store utgifter knyttet til nødvendig vedlikehold, og et bidrag til menighetens oppussingsarbeid vil derfor være svært kjærkommen. Du kan bruke VIPPS, bankterminalen bak i Kirken eller bankkontonummer 362 434 83 098.

 

– Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 6.januar kl. 12.30 –15.00. Påmelding kan skje på menighetskontoret til og med 17. desember.

 

-Menigheten arrangerer leir for ungdom på Kvamsskogen i vinterferien. Se brosjyre ved utgangen.

 

– Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen. Det kan også gjøres via sms. Registrering er gratis.

————————————————————-

(I høymessen)- Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.