KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. FEBRUAR 2015

– Katolsk Forum inviterer til møte, tirsdag, 17. februar kl. 1945 på St. Paul skoles personalrom. Temaet er: «Ordet ble skrift: Bibeloversettelse til upløyd mark» ved Erik Andvik, førsteamanuensis i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen og konsulent for organisasjonen Wycliffe, som oversetter bibelen for uskrevne språk

– Askeonsdag nærmer seg og man kan levere inn palmegrener fra i fjor på menighetskontoret frem til 17.2. De vil bli brent og asken brukt til askekorsene.

– Studentruppa Fides møtes hver søndag kl. 19. Denne søndagen skal vi ha Bibelgruppe og litt snacks. Alle studenter og unge voksne er velkomne! Vi møtes utenfor kirken etter messen på engelsk.

————————————————————————————————————————————

(I høymessen) Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.