Julehilsen fra Sognepresten

tn_julekrybbe-MMaKjære menighet!

Når året er på sitt mørkeste, feirer vi at Gud sendte sin Sønn til verden. Evangelisten Johannes skriver: «I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket men mørket tok ikke imot det.» (Joh 1, 4-5) Midt i mørketiden sender Gud sin Sønn for å lyse for oss, for å gi oss håp og vise oss veien til frelse.

Mange ganger kan det synes som vi er omgitt av mørke, ute i den store verden, i vår egen by og – ikke minst – i oss selv, både når det gjelder fristelsen til å gjøre det onde – og det mørke vi synes å være omsluttet av i vår lidelse.

Les hele brevet og informasjonsblad her