Pavens budskap på 52. Verdensdagen for fred

KNG-IkT9_400x400På Verdensdagen for fred kom Pave Frans med et sterkt budskap til verdens politikere og til oss alle. Dette minner oss om at god politisk aktivitet må baseres på nestekjærlighet og dydene som rettferdighet, likhet, gjensidig respekt, oppriktighet, ærlighet og troskap.

Les sammendrag på norsk her

Les hele teksten på engelsk her