Økumenisk gudstjeneste på Marias Minde – Bønneuke for kristen enhet 2019

Torsdag den 24. januar skal det være økumenisk gudstjeneste på Marias Minde kl. 19.30.

I 2019 er temaet for Bønneuken hentet fra 5 Mosebok 16,18-20 – Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du strebe etter.

Gudstjenesten er i samarbeid med Den norske kirkes menighet i Biskopshavn, Vi har gudstjeneste og bønn sammen hvert år under bønneuken og bytter på hvem som er vertskap. i år er altså samlingen i kirken på Marias Minde. Etter gudstjenesten blir det mat i refektoriet.

Velkommen!