KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. JANUAR 2019
– Kollekten på Hellig tre kongers dag, den 6. januar gav 17.254 kroner, som er overført til Missio Norge.
– I forbindelse med den økumeniske bønneuken for kristen enhet, blir det økumenisk vesper på Marias Minde, torsdag den 24. januar, kl. 19.30. Etterpå er det kaffe og mat i søstrenes refektorium. Alle er hjertelig velkommen.
– Vi minner om menighetsfesten, søndag den 27. januar. Vi feirer menighetens patronatsfest, St. Pauls omvendelse, og begynner med høymessen kl. 11 og deretter er det fest i skolens gymsal med underholdning og loddsalg og mat fra mange land.     
– Lørdag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet under messen kl. 18. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Messen innledes med at vi velsigner lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.
-Den katolske studentforeningen Fides har startet opp igjen med samlinger på søndager kl. 19 etter den engelske messen. Det er for unge voksne mellom 18 -35 år og Isabel Maria Velasco er kontaktperson for gruppen.
– Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 4. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Se plakat på oppslagstavlen utenfor kirken. Alle, som vil gifte seg katolsk, må delta på et slikt kurs. Neste mulighet vil bli i november 2019.
————————————————————-
(I høymessen) Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.