Økumenisk vesper

Den økumeniske gudstjenesten som er en del av den felleskirkelige bønneuken for kristen enhet, ble i år feiret som vesper på Marias Minde. Dom Alois ledet tidebønnen og sogneprest Tor Koppang holdt prekenen.

Etter tidebønnen var det servering av mat og mye trivelig prat i spisesalen.

“Allmektige, evige Gud, du som samler det som er spredt og bevarer det du har samlet, se i nåde til din Sønns hjord, og la dem, som er helliget ved den ene dåp, forenes i troens fylde ved kjærlighetens bånd. Ved vår Herre, Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen”

Tor Koppang holder preken
P Erik leder forbønnen
Det var godt utvalg av både snitter, kaker og drikke