KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. JANUAR 2019

– Det er menighetsfest i dag. Vi går videre til skolens gymsal etter messen med underholdning og loddsalg og mat fra mange land.     

– Lørdag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet under messen kl. 18. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Messen innledes med at vi velsigner lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.

– Husvelsignelsene, som vi skulle ha delt ut på Helligtrekongersdag, den 6.1., kommer forsinket til Bergen og vil bli delt ut kommende helg, 2.-3- februar under messene.

– Studentforeningen Fides har startet opp igjen med samlinger på søndager kl. 19. Det er for unge voksne mellom 18 -35 år og Isabel Maria Velasco er kontaktperson for gruppen.

– St. Paul ungdomslag – BUK inviterer ungdommer til spillkveld, vafler og messe torsdag 31. januar kl. 17 i Krypten.

– Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 4. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Se plakat på oppslagstavlen utenfor kirken. Alle, som vil gifte seg katolsk, må delta på et slikt kurs. Neste mulighet vil bli i november 2019.

——————————————————————–

 (I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.