KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. FEBR.2015

– Katolsk Forum inviterer til møte, tirsdag, 17. februar kl. 1945 på St. Paul skoles personalrom. Temaet er: «Ordet ble skrift: Bibeloversettelse til upløyd mark» ved Erik Andvik, førsteamanuensis i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen og konsulent for organisasjonen Wycliffe, som oversetter bibelen for uskrevne språk.
– Askeonsdag nærmer seg og man kan levere inn palmegrener fra i fjor på menighetskontoret frem til 17.2. De vil bli brent og asken brukt til askekorsene.

– Askeonsdag er det polsk messe i St. Paul Kirke kl. 17.00 og norsk høymesse kl. 19.00. Det er dessuten mulig å motta askekorset i messen på Florida kl. 8.00 og i St. Paul Kirke mellom 8.30 og 11.00 og i messen på Marias Minde kl. 9.00.

– Denne helgen tas det opp ekstrakollekt til det nye orgelet ved utgangen etter alle messene. Det nærmer seg nå. Etter Påske skal det gamle orgelet tas ned og galleriene skal bygges om for å kunne ta imot det nye orgelet i begynnelsen av juni.
————————————————————————————————-
(I høymessen)
Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. I dag selger Caritas St. Paul fastelavnsboller og fastelavnsris etter høymessen. Inntekten går til lokalt arbeid i vår menighet. Alle er hjertelig velkommen