Ekteskapskurs høsten 2018

Ekteskapsforberedende plakat18h-page0001Ekteskapet feires i den katolske kirke som et sakrament, hvor ektefellene lover hverandre Guds trofasthet og kjærlighet.

Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg, melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen skal finne sted. Det gjelder enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Kurset koster 500,- per par og dekker kursmaterialet. Beløpet kan betales/overføres via nettbank til menighetens konto: 3624.07.60031 (skriv «Ekteskapskurs» og deres navn), eller kan betales kontant.

Påmelding frist for kurset høsten 2018 innen 25.oktober