Full seier i Høyesterett

imageOppsigelse av lege Katarzyna Jachimowicz er kjent ugylding av Høyesterett. Sauherad kommunen må også dekke hennes sakskostnader samt betale erstatning for tapt arbeidsinntekt.

“Det viser at legers samvittighet må respekteres i vårt helsevesen og at kristne leger også kan være fastleger.” sa biskop Eidsvig  Les mer