Flere bilder fra relikviebesøket onsdag kveld og torsdag morgen

Det var mye som skjedde i kirken også onsdag ettermiddag og kveld med messer og samlinger på mange språk. Torsdag morgen var det avskjedsandakt før bilen med relikviene dro videre mot Hønefoss. Her er en samling bilder:

tn_F20181010_172316

Messe på engelsk kl 17

tn_IMG_6596

P Alan leser evangeliet på den engelske messen

tn_IMG_6613

Mange var samlet til bønn på tamilsk

tn_Tamilsk bønn

Sang og musikk på den tamilske samlingen

sang

sang

Vievann

Vievann

tn_IMG_6618

Avslutning av den tamilske samlingen

tn_IMG_6624

Senere på kvelden var det stillhet og tilbedelse i kirken

tn_IMG_6629

Samlingen ble ledet av noen ungdommer sammen med Mor Teresasøstrene

tn_IMG_6630

Velsignelse

tn_IMG_6631 (2)

Vi tar avskjed med relikviene torsdag morgen

tn_IMG_6634

Skrinet med Thereses relikvier bæres ut

tn_IMG_6637

På vei inn i bilen