KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. OKTOBER 2018

tn_IMG_2813 (2)

– Sognepresten takker alle som bidro til organiseringen og dermed muliggjorde den fine trosfesten for oss alle.

Vi hadde besøk av relikviene av den hl. Therese av Lisieux og hennes hellige foreldre Louis og Zelie Martin og jeg tror alle som var med å feire i disse dagene, opplevde det hellige nærvær meget sterkt, selv skeptikere opplevde at dette bidro til å styrke oss i troen.

-Vi minner om at det blir ekstrakollekt til oppussingen av prestegården etter messene.

-Tirsdag 16. oktober blir det festmesse for Olav den helliges dåp kl.19. Etter messen blir det formell stiftelse av Olavsgildet på skolens personalrom. Se info og plattform for Olavsgildet på katolsk.no og vår nettside.

-Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

– Kommende søndag, den 21. oktober er tellesøndag, dvs. at noen vil telle messedeltagere under alle søndagsmessene.

——————————————————————–

(I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.