KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. FEBRUAR

Det blir fasteretrett med P. Sigurd Markussen i St Paul menighet fra torsdag 5. mars til søndag 8. mars. Hans meditasjoner tar utgangspunkt i 2. Vatikankonsils dokument “Lumen Gentium” og vil være om Kristus som folkeslagenes lys og oss troende i fastetiden. Alle er hjertelig velkommen. Det kreves ingen påmelding og man kan også være med på bare deler av retretten. Program er lagt ut på nettsiden og henger i St Paul kirkes oppslagstavler.

 

Orgelklubben Ferdinands salmespillkonkurranse vil finne sted i Domkirken søndag 8. Mars kl. 13.
Vi trenger en syngende forsamling og oppfordrer alle til å komme innom, synge med og heie frem den du mener spiller best når du synger.
Det er 6 deltager i alderen 10 til 18 som deltar.  Arrangør er Orgelklubben Ferdinand i samarbeid med St. Paul menighet og Domkirken menighet.