Kunngjøringer, søndag 1. mars 2015

– Det blir fasteretrett med P. Sigurd Markussen i St Paul menighet fra torsdag 5. mars til søndag 8. mars. Hans meditasjoner tar utgangspunkt i 2. Vatikankonsils dokument “Lumen Gentium” og vil være om Kristus som folkeslagenes lys og oss troende i fastetiden. Alle er hjertelig velkommen. Det kreves ingen påmelding og man kan også være med på bare deler av retretten. Program er lagt ut på nettsiden og henger i St Paul kirkes oppslagstavler.

– Orgelklubben Ferdinands salmespillkonkurranse
vil finne sted i Domkirken søndag 8. Mars kl. 13.
Vi trenger en syngende forsamling og oppfordrer alle til å komme innom, synge med og heie frem den du mener spiller best når du synger.
Det er 6 deltager i alderen 10 til 18 som deltar.
Arrangør er Orgelklubben Ferdinand i samarbeid med St. Paul menighet og Domkirken menighet.

– Det arrangeres engelskspråklig pilegrimstur til Det Hellige Land 15-22 juni 2015. Turen ledes av p Johan Dumandan. Interesserte kan ta kontakt med ham for flere detaljer tlf: 474 74 176 eller på e-post: Johan.Dumandan@katolsk.no Påmelding innen 1. april.
————————————————————– (I høymessen)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirke-kaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.