Sognepresten om medlemsregistrering i “Dagen”

Tror medlemsjuks er framprovosert av innvandrerstrøm