Rosenkransaksjon for Oslo katolske bispedømme

Melding fra Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling

Fra troende i bispedømmet er det kommet en oppfordring til å holde en kontinuerlig bønnevakt for bispedømmet fra palmesøndag kl. 13:00 til 1. påskedag kl. 6:00 hvor man ber rosenkransen hver eneste time. Hvis mange nok melder seg, blir det mulig å sette opp en liste over hvem som ber mellom 29.3. (palmesøndag) og 5.4. (påskedag). Man trenger ikke å be i en kirke, man kan be der man befinner seg. Det går an å be alene eller en gruppe kan bli enige om en tid de kan være sammen for å be. Målet er å få dekket alle timer mellom palmesøndag og påske, også nattetimer.

Det er opprettet en mailadresse hvor de frivillige kan melde seg på hvilken time i aksjonsperioden (eller gjerne flere!) som passer dem best: rosenkrans2015@gmail.com