KUNNGJØRINGER SØN 29. MARS 2015

– Under tellingen sist søndag fant vi at det var 1952 messebesøkende i St. Paul kirke. Utenfor Bergen var det 471 messebesøkende, fordelt på 12 messesteder.

– Fra troende i bispedømmet er det kommet en oppfordring til å holde en kontinuerlig bønnevakt for bispedømmet fra palmesøndag kl. 13:00 til 1. påskedag kl. 6:00 hvor man ber rosenkransen hver eneste time. Ta kontakt med: rosenkrans2015@gmail.com

– Vi vil igjen be novenen til Den Guddommelige Miskunn fra Langfredag frem til søndag etter Påske. Den starter et kvarter før messene og gudstjenestene.

– Vi minner om at det er ikke lov å parkere biler på skoleplassen og rundt kirken. Dette er særlig viktig i helgene og høytider – den Stille Uke og Påsken, når det er mange messer og gudstjenester etter hverandre. Bare prestene og menighetens og skolens ansatte har tillatelse til å parkere på området. Man kan evt. kjøre inn en person som trenger skyss, og så kjøre videre til parkeringsplassen.