Wszystkie Msze Święta i nabożeństwa odwołane

Drodzy Wierni

Zaistniała obecnie wyjątkowa sytuacja związana z rozprzestrzenianiem sie wirusa covid/19, która wystawia nas wszystkich na próbę. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia WHO stwierdziła, że grozi nam pandemia. Również w  Norwegii liczba osób zarażonych wirusem rośnie szybko. Dla osób które cierpią z powodu inych chorób i dla wielu osób starzych wirus ten może być bardzo poważnym zagrożeniem życia.  Władze medyczne apelują o solidarnośc i współdziałanie tak, aby jak najmniejsza liczba osób została zakażona.

Dla nas katolików próba ograniczenia lub zapobieżenia zakażeniu virusem korona to okazanie w praktyce miłości bliźniego. Dlatego też ks. biskup zawiesił  aż do odwołania powszechny obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej .

(zob. Oświadczenie ks. biskupa )

Ksiądz Biskup wprowadził następujące rozporządzenie, które obowiązuje we wszystkich parafiach w Diecezji Oslo:

Odwołuje się sprawowanie wszystkich Mszy Swiętych z dniem dzisiejszym, czwartek 12 marca. Dotyczy to tak MSzy Swiętej niedzielnej jak w dniach powszednich. Zakaz będzie trwał do odwołania.

Wszystkie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Adoracje, modlitwy różańcowe i inne nabożeństwa zostają zawieszone w tym samym czasokresie.

Zachęca się wiernych do świętowania niedzieli w domu, poprzez czytanie Pisma Świętego – teksty na ten dzień, modlitwę i Komunię Duchową.

Zajęcia katechetyczne również zostają zawieszone w trybie natychmiastowym, niezależnie od liczby uczestników.

Rekolekcje parafialne w dniach 13 – 15 marca są odwołane. Jak również weekend dla bierzmowanych w dniach 20 do 22 marca.

Wszelkie inne zajęcia również zostają odwołane : ćwiczenia chorów, wykłady, rekolekcje itp.

Wstrzymane zostają podróże zagraniczne księży i pracowników w diecezjji Oslo.

Kościoły pozostaną otwarte w czasie kiedy odprawiane były Msze Święte tak, że wierni b ed a mogli przyjść do kościoła aby się pomodlić. W tym czasie będzie też możliwość kontaktu z którymś z kapłanów.

W razie potrzeby Spowiedzi Świętej lub Sakramentu Namaszczenia Chorych należy skonaktować się dyżurnym kapłanem. Tlf. 55215950/

Wasz Proboszcz