Kirkene sammen i bønn

Norges kristne råd har tatt initiativ til en felles bønnedag som skal være 22. mars. Fra klokken 09.00 om morgen til 21.00 vil det via Norges Kristne Råd sin facebookside og arrangementssiden bli ledede bønnesamlinger. Noen går direkte, mens andre er forhåndsinnspilte. 

Det katolske bidraget er vesper fra Katarinahjemmet. Det begynner kl 18,00, men alle oppfordres til å være med i bønn også andre tider på dagen

Les mer her.