Kjære menighet!

I disse «Corona»-tider er fristelsen stor til å skrive om virus og epidemier heller enn om troen. Og siden vi nå har fått meget strenge direktiver fra vår biskop Bernt Eidsvig må vi ta disse med først. Siden retningslinjene forandrer seg hele tiden, ber jeg dere om å sjekke katolsk.no regelmessig. Alle direktiver fra biskopen gjelder for St. Paul menighet (følg med på www.katolsk.no).

For oss som katolikker er det å begrense eller hindre koronasmitte å utvise nestekjærlighet i praksis. Derfor har biskopen opphevet den almene messeplikten for de troende inntil videre.

Kirkene vil være åpne i messetidene slik at de troende kan komme inn for å be. Det vil også da være mulighet for å få kontakt med en prest.

Angst er en dårlig rådgiver. Når angsten får råde, har man en tendens til å sjalte ut fornuften. Vi vil holde oss orientert over utviklingen og hvis det blir nødvendig, vil vi følge de råd som kommer fra helsemyndigheter og bispedømme.

Nå skal ikke troende kristne behøve å ha angst. For vi vet at Gud holder oss i sin hånd, uansett hva som skjer omkring oss. Ja, om så vårt liv skulle være truet, så vet vi at vårt endelige mål er hos Gud. Så trenger vi ikke å ha angst for døden; den er oss alle viss. Men vi tror på Ham, som overvant døden og som vil føre oss med seg til vårt hjem hos Gud. I Jesus Kristus har vi seieren inne, så trenger vi ikke å være engstelige, for «det vi må lide her i tiden, er for ingen ting å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår». (Rom 8,18)

Det betyr ikke at vi ikke skal tenke på beskyttelse og sikkerhet men vi skal la troen være overordnet. La oss stole på Gud: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 8,38-39) Så la oss høre på Jesus, som sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» (Joh 14,1) så står vi trygt, hva som enn kommer. 

Deres sogneprest  Dom Alois

(Teksten står i Menighetsbladet 1/2020)