«Søndagsvipps»

Nå har kirken vært stengt i over to uker og vi må regne med at det blir slik i noen uker fremover. Det er trist og tungt, men slik må det være så lenge smittefare truer.

Stengt kirke har også en økonomisk konsekvens for menigheten. Vanligvis bidrar de som kommer i kirken ved å gi kollekt. Og det kommer gjennomsnittlig på ca. 100.000 kr per måned. Det blir vanskelig å betale både lønn og regninger uten dette beløpet. For å redusere utgiftene setter vi nå ned temperaturen i kirken. Men det er ikke nok. Derfor appellerer vi til dere: Hvis det er økonomisk mulig for dere, at dere gir kollekt selv om dere er ikke i kirken – bruk vipps 111576 eller bankkonto 3624.07.60031, eller tegn avtalegiro.

Vi håper å feire Påskens Triduum, men det blir begrenset adgang til Kirken for de troende. Noen må fortsatt delta i messen gjennom internett, men følg med på vår webside.