Palmesøndag

På denne dag feirer Kirken minnet om at Kristus, vår Herre, drog inn i Jerusalem for å fullbyrde sitt påskemysterium.

Hosianna, Davids Sønn, Velsignet være han, Velsignet Davids sønn som kommer i Herrens navn!

Hosianna i det høyeste, hosianna, hosianna! Velsignet Davids Sønn som kommer, i Herrens navn.

Velkommen til Palmesøndags messe i St. Paul kirke.

Salmer:

LH 445 Hosianna, Davids sønn

LH 657 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte

LH 13 Credo

LH 447 Jesus, store seiersvinner

https://youtu.be/7jWmxGLhMHA

Kollekt Vipps nr 111576

Bønn om åndelig kommunion: “Herre Jesus Kristus, du som er nærværende i alterets hellige sakrament, jeg tror på deg, jeg håper på deg, jeg elsker deg. La intet skille meg fra deg, la alt lede til større fellesskap med deg. La min lengsel etter deg komme til syne som kjærlighet til dem jeg møter, og la meg snart få motta deg ved ditt alter. Amen.”