KUNNGJØRING

Restriksjoner knyttet til pandemien gjelder fortsatt, dermed kan vi ikke feire offentlige messe i kirken. Sjekk på kalenderen når kirken er åpen.

Vi planlegger enten å streame direkte eller legge ut opptak av messer/gudstjenester på websiden vår og på facebok.

 Foreløpig følgende er planlagt:

Palmesøndag messe kl 11.00 – streames direkte  (Kirken er stengt). Det blir mulig å hente velsignede palmegrener mellom kl. 13.00 og 15.00 

Skjærtorsdag  –  kirken er stengt kl. 10.00. Skjærtorsdasmessen legges ut på websiden kl. 18.00

Langfredag – kirken er stengt kl. 11.00. Langfreagsgudstjenesten legges ut på websiden kl. 15.00.

Påskevigilien – kirken er stengt, men det blir mulig å kjøpe Påskelys 2020 mellom kl 15.00 og 17.00.

1. Påskedag  – messe kl. 11.00 streames direkte på websiden. Kirken er stengt frem til kl. 12.30. Det blir mulig å motta den hellige kommunion mellom kl. 12.30 og 14.30