6. søndag i Påsketiden

495 Vær hilset, festens skjønne dag

Messe 13

720 Gud signe Norges land

200 Alleluja

722 Fagert er landet du oss gav

721 Gud signe vårt dyre fedreland

Ja, vi elsker dette landet

Vi takker alle som bruker Vipps 111576