Kristi Himmelfart

504 Om salighet og glede

Messe 13

1.lesning Apg 1,1-11  

66  salme 47 Gud stiger opp under jubelrop, Herren til hornets klang.

2.lesning Ef 1,17-23

Evangeliet  Matt 28,16-20

505 Jeg ser deg, o Guds Lam

Evangelieforklaring for barn – se her

Vi takker alle som bruker Vipps 111576