Flere kan samles i kirken fra mandag 15. juni

“De lettelser i smittevernstiltakene som regjeringen presenterte, betyr i de fleste tilfeller ikke mye for Kirken” – sier biskop Bernt.

Opptil 200 personer nå kan samles men én-metersregelen for de troende gjelder fortsatt (den oppheves for prestene/ diakonene / ministrantene under feiringen av messen).  De allmenne smittevernsreglene gjelder så lenge pandemien varer.

“Vær oppmerksom på at ikke alle kirker har plass til opptil 200 troende pga. én-metersregelen. Hvor mange som kan være tilstede under messen, er opp til sognepresten”  sier biskopen. Les mer

I St. Paul kirke er det nå plass til 90 i kirkerommet.