Menighetsrådet har fått en ny leder og nye medlemmer

Menighetsrådsleder Mến Nguyễn

På grunn av pandemien ble menighetsrådets mandat forlenget av biskopen med ett år, men ikke alle medlemmer kunne fortsette. Derfor utnevnte sognepresten fire nye medlemmer: Hege Askvik, Jacob Kooter Laading, Luchino Larrazabal og Nguyễn văn Mến. Mến ble valgt som leder for det nåværende året. Anne Samuelsen ble valgt som nestleder. Vi gratulerer og ønsker menighetsrådet et godt år med mange spennende oppgaver til glede og nytte for menigheten.

Samtidig takker vi de som kunne ikke fortsette, Ewa Bivand, Johanne Lein, Krzysztof Śledzki og Nguyễn Hải Việt Thư for deres innsats i den forrige perioden.

Lucino, Hege og Jacob – med obligatorisk 1m avstand
De avtroppende medlemmene fikk blomster, Ewa fikk i tillegg et ikon for sin mangeårige innsats som leder.