KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. JUNI 2020

– De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Ny begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 50 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no. De som ikke har mulighet til melde seg på søndagsmessene elektronisk kan ringe til menighetskontoret så tidlig som mulig for å få plass. På hverdagene kan man melde seg ved inngangen til kirken, hvor kirkevertene vil sjekke at det er plass.

-Alle barn og unge kan nå melde seg på til katekese for sin aldersgruppe, med oppstart etter sommeren. Påmelding digitalt på nettsiden til menigheten eller på skjema bak i kirken og på menighetskontoret.

– Lørdag 27. juni kl. 10 inviteres barn som har blitt eller fyller 3 år dette året til messe på Marias Minde med utdeling av barnebibel. Påmelding av barn til menighetskontoret. Samtidig er andre småbarnsfamilier invitert til å bli med. Ta med egen mat og drikke!

– Kommende søndag, den 28. juni, feirer vi kirkens patronatsfest, De hellige apostler Peter og Paul.