KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. JUNI 2020

Sommerordning på Menighetskontoret.
Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 6.juli til 3. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 16. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller ringe menighetens telefonnr.: 55295950. Telefonen vil automatisk bli satt over til vakthavende prest.

-De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Ny begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 50 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Alle barn og unge kan nå melde seg på til katekese for sin aldersgruppe, med oppstart etter sommeren. Påmelding digitalt på nettsiden til menigheten eller på skjema bak i kirken og på menighetskontoret.