OGŁOSZEANIA PARAFIALNE niedziela 28 czerwca 2020

Biuro parafialne będzie otwarte między 6 lipca a 3 sierpnia tylko w środy od 10.00 do 16.00. W pozostałe dni powszednie można zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach lub tel. 55295950 do dyżurującego księdza.

 Nadal obowiązują przepisy sanitarno- epidemiologiczne i konieczność zachowania odległości jednego metra. Obecnie w kościele Swietego Pawła może się gromadzić 90 wiernych a na Marias Minde 50. W dalszym ciąu konieczna jest rejestracja obecnych na Mszy Świętej poprzez stronę internetową bergen.katolsk.no. W dni powszednie można się zarejestrować przy wejściu do kościoła.

Elektroniczna rejestracja na katechezę w przyszłym roku szkolnym dla wszystkich grup wiekowych otwarta jest na stronie internetowej bergen.katolsk.no – Katekese