Med barna i fokus på Marias Minde

Lørdag 28. juni samlet flere barnefamilier seg til messe på Marias Minde kl 10.00. Det var en stor dag for 3-åringene som fikk sin første Bibel i bokform – “Bibelboka mi”. Boken inneholder 16 fortellinger, bønner og sangtekster.

Dom Gregor feiret messe, velsignet biblene og delte dem ut til 3-åringer .

Etter messen fikk foreldre og barn omvisning i de nye katekeselokalene i søstrenes gamle barnehage v/kateketen Reidun Jofrid Kleppestrand. Rommet er tilrettelagt spesielt for Den gode hyrde katekese for barn mellom 3. og 6. år, med utstyr og leketøy tilpasset den aldersgruppen. Det blir en fornøyelse å begynne i de nye lokalene i august!

Det er mulig å melde barna til Den gode hyrde katekese her

Til slutt var det også muffins og mer på terrasse.

Fra katekeserommet i “den gamle barnehagen”
Fra katekeserommet i “den gamle barnehagen”