Søndagsskole 28. juni

Se dagens søndagsskole her: https://blilys.no/13-sondag-i-det-allminnelige-kirkear-2/