Bli med på vaskedugnaden!

Mandag morgen 13. juli fant flere veien til vaskedugnad i kirken. En god begynnelse i veldig god stemning! Stor takk til alle som kom!

Stillas ble satt på plass, korsveien ble tatt ned og renset, man begynte å vaske veggene. Det er VELDIG skittent og dermed mye arbeid og mange bøtter med vann, svamper og kluter som må skiftes ofte.

Arbeidet fortsetter så lenge det trenges – alle er velkommen til å bidra! Du kan ta kontakt med menighetsrådsleder Men Nguyen tlf 93230556, eller bare ta på deg arbeidsklær og kom i kirken mellom 9.00 og 17.00.

Messer feires hver dag som vanlig, men man må regne med at stillas og annet utstyr står i kirken.

Det er enkelt å se hvor langt opp en som vasker rekker ved å stå på benken